Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

La picaresca amb les varietats vegetals protegides

Aquestes pràctiques il·legals fan mal a la imatge dels nostres productes, com és el cas del vi

 

Durant els darrers dos anys s’han incrementat les condemnes contra agricultors per delictes contra la normativa de protecció de varietats vegetals, una mala praxi que també ha tingut exemples en el sector del vi tipificada al Codi Penal i castigada amb penes d’entre un i tres anys. Aquest tipus de delicte l’acostuma a cometre el productor que ja ha obtingut una llicència d’explotació d’una varietat vegetal protegida, que li permetrà explotar un nombre determinat d’arbres i que és conscient del fet que si vol ampliar el nombre d’arbres o ceps de la llicència haurà de pagar un royalty addicional (ja pactat) o que té l’obligació, si ha tingut baixes en la plantació, d’adquirir els nous arbres al viver designat per l’obtentor i per un preu també pactat. Llavors el delicte es comet quan aquest productor decideix aprofitar la seva pròpia plantació, a fi d’extreure’n esqueixos i augmentar d’aquesta manera il·lícitament la seva producció, més enllà dels límits de la llicència d’explotació (com ja ha passat per caixa una vegada, es creu que ja no hi ha de passar mai més).

Ningú obliga a un productor a sol·licitar i obtenir una llicència d’explotació d’una varietat vegetal protegida, però si ho fa, de la mateixa manera que n’obtindrà uns avantatges (com són el prestigi de la varietat que redunda en l’obtenció d’un major preu i d’una millor comercialització), també ha d’assumir les seves obligacions, entre les quals està respectar el fet que el productor no és el propietari de la varietat, només té una llicència d’explotació.

A banda de les esmentades conseqüències penals, aquestes pràctiques il·legals fan mal a la imatge dels nostres productes, com és el cas del vi. I això perquè el producte clandestí, queda fora del sistema oficial de control i certificació, no ofereix cap garantia de pertinença a la varietat que s’indica ni de les seves condicions fitosanitàries. En resum, en lloc d’avançar i convertir-nos en els subministradors d’alta qualitat dels mercats més potents (i més exigents) correm el risc de tornar a caure en una producció desprestigiada, amb uns preus enfonsats i amb uns productors arruïnats; per això, cal no permetre “la picaresca” i, ans al contrari, cal denunciar-la.

 

A Reverter Advocats estem lluitant pels interessos de l’obtentor de la varietat vegetal protegida SANDO i hem aconseguit que s’admeti una querella als Jutjats de Nules contra els infractors dels drets de l’obtentor.

Related Posts

Leave a comment