Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

Els drets de les empreses davant d’una inspecció de l’Agència Tributària

Les empreses poden negar-se a obrir la porta a un inspector que arriba a la seva seu social per fer un registre sense ordre judicial

La pandèmia ha fet passar desapercebuda la Sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Administratiu, número 1343/2019, que establia els criteris pels quals l’autoritat judicial pot donar autorització d’entrada i registre en un domicili particular o en la seu social d’una empresa. Considero que, com tinc coneixement d’un cert increment de les inspeccions de l’Agència Tributària, m’agradaria exposar alguns aclariments sobre els drets que tenen les empreses com a contribuents, en relació a la Sentència referida.

Poden les empreses oposar-se a l’entrada dels Inspectors a la seu social? La resposta és SÍ. Encara que l’Inspector/a s’identifiqui i ens demani permís per a entrar, si l’Administrador o qualsevol altra persona de l’empresa nega l’entrada, l’Agència Tributària haurà d’acudir als Jutjats per aconseguir una ordre d’entrada i registre del domicili social en qüestió. Aquí hem de matisar que tant pel que fa a les empreses com als despatxos professionals, la protecció constitucional que estableix l’article 18.2 de la Constitució espanyola per al domicili de les persones físiques, ve referida a l’espai físic on l’empresa té el seu centre de direcció, així com aquell espai de custòdia de documents i del suport informàtic que queda reservat per al coneixement de l’Administrador i, si de cas dels socis, que és precisament allò que vol investigar l’Agència Tributària.

 

Cal fer valer els drets de les empreses a preservar la seva presumpció d’innocència i la seva reputació

 

Però encara que, davant la negativa de la societat, l’Agència Tributària acudeixi als Tribunals, els Jutges no donaran automàticament la raó a la Hisenda Pública, sinó que cal que l’Autoritat Judicial comprovi certs requisits:

  • La mercantil investigada ha de ser la propietària de la seu social (en cas de no ser així, l’Agència Tributària ho té una mica més complicat).
  • L’acte administratiu pel qual l’Agència Tributària vol accedir a la seu social ha de tenir aparença de legalitat (això no seria problema per a l’Agència Tributària, perquè els seus actes tenen presumpció de legalitat).
  • També l’Agència Tributària ha de justificar la necessitat de l’entrada i els motius pels quals això és imprescindible.

 

Quin problema li suposa això a l’Agència Tributària? Que l’efecte sorpresa pretès sigui frustrat. Llevat dels casos de possibles delictes fiscals, en què intervé un Jutjat d’Instrucció i on sempre hi ha una “ordre judicial”, en els altres casos li serà molt difícil justificar a l’Agència Tributària aquesta necessitat imperiosa d’accedir a la seu social d’una empresa i als seus ordinadors.

Per tant, com a missatge als empresaris, no s’ha de tenir por a denegar l’accés als Inspectors d’Hisenda (per molt “educadament” que ens demanin permís) sempre que no disposin d’una “ordre judicial”. És més, qualsevol actuació d’aquests inspectors que contravingui tot això que acabo d’exposar pot ser objecte de la corresponent acció judicial contra ells i aconseguir la nul·litat de les actuacions inspectores, sens perjudici de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer el funcionari corresponent.

En definitiva, les empreses tenen tot el dret a fer valer la seva presumpció d’innocència i preservar també un actiu fonamental per al seu dia a dia: la seva reputació. Els casos en què els funcionaris es presenten a una empresa sense previ avís poden provocar un dany que serà difícil de reparar encara que finalment no es demostri cap irregularitat.

 

Related Posts

Leave a comment