Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

FAQS IRPH

Preguntes freqüents

La nostra experiència és que el banc no retorna els diners amistosament, ni renuncia a l’import íntegre de les quotes mensuals voluntàriament. Per aquesta raó, recomanem els serveis d’un Advocat especialitzat, la qual cosa ens garantirà l’objectiu interessat.

Per altra banda, en moltes ocasions el fet d’intentar aconseguir directament una solució amb el banc, sense el suport d’un Advocat, ha fet que l’obtenció del resultat es demori en el temps.

SÍ, sempre i quan no hagin transcorregut 10 anys, des que la hipoteca fou cancel·lada. Això és així perquè a Catalunya la responsabilitat contractual té un límit de 10 anys, transcorreguts els quals ja no es podria reclamar.

La fotocòpia de l’escriptura de préstec hipotecari i, si de cas, de les possibles novacions de la hipoteca. A més a més, si fos possible el quadre d’amortització del préstec, que el banc té l’obligació de facilitar, prèvia sol·licitud.

Haig d’afegir, en els casos que l’índex de referència ha passat a ser fix, a partir de la desaparició de l’IRPH-Caixes i de l’IRPH-Bancs l’any 2013, ens seria suficient l’acreditació del fet que s’està pagant un tipus fix, és a dir, només el quadre de pagaments dels dos últims anys.

Pel que fa a l’import que el banc ha de retornar, el nostre Despatx es compromet a oferir-li un càlcul força aproximat en 24 HORES. S’ha de tenir en compte que l’objectiu de la demanda és, juntament amb el retorn dels diners pagats indegudament, la reducció de la quota mensual de pagament d’hipoteca.

RES, aquesta anàlisi és gratuïta i SENSE COMPROMÍS. Després de l’estudi del seu cas, si fos viable, li faríem un pressupost, detallant tot el procés, a fi que Vostè pugui decidir si vol que el nostre Despatx defensi els seus interessos.

Per una qüestió de seguretat, la qual neix d’una experiència acumulada d’anys pledejant contra les entitats bancàries. Aquesta experiència ens permet analitzar amb molta cura i rigor si el cas es viable o no; a continuació,  perquè coneixem més i millor, no només la matèria, sinó també les estratègies de defensa dels nostres adversaris i superar-les, la qual cosa ens permet estalviar riscos i oferir un més elevat percentatge d’èxit.

FAQS ABUSOS BANCARIS

Preguntes freqüents

És un producte financer venut per una entitat bancària a un particular o empresa sense transmetre tota la informació sobre el risc que comporta. Quan el banc no compleix amb aquesta obligació legal d’informar o, fins i tot, oculta informació parlem d’abús bancari.

Sí, si es produeix la denominada asimetria contractual. És a dir: que el banc m’ha col·locat un producte amagant informació i amb terminologia enganyosa. O si demostro que no tinc prou coneixements financers per comprendre la seva complexitat.

N’hi ha moltes. Però en els últims anys destaquen els swaps (permutes financeres venudes com una assegurança); la hipoteca multidivisa (que vincula el préstec a les oscil·lacions de monedes estrangeres amb l’argument que són estables, però que han fet perdre molts diners); els valors Santander (productes tòxics venuts com a grans oportunitats); o les accions del Banc Popular (comercialitzades amagant la imminent fallida de l’entitat).

Consultar un advocat, quan més especialitzat millor. Tenim massa reserves de fer-ho davant de decisions transcendents pel cost que pot representar, però és l’única manera de recuperar allò que és nostre.

Experiència i especialització. És un àmbit del dret molt específic en el que cal enfocar cada cas dins el marc adequat.

Rotundament no. En el cas dels bancs perquè ells són els culpables de l’abús i només voldran amagar la seva responsabilitat i defensar els seus interessos, que són contraris als nostres. I l’Administració no actua d’ofici en aquests assumptes.

Moltes, més del 80%. Estem en un escenari en què hi ha hagut una progressiva conscienciació dels jutges davant d’aquests delictes. I les sentències que s’estan produint, tant a primera instància com als nivells més alts (Tribunal Suprem, Tribunal de Justícia de la Unió Europea) assenten jurisprudència i fan que cada cop hi hagi més possibilitats de guanyar. Definitivament, ara és un bon moment. Fa uns anys, els bancs semblaven invencibles, ara això ha canviat.

Ho són. I els advocats sabem ser flexibles per adaptar-nos a cada situació i que el cost d’un procediment no sigui un impediment per tirar-lo endavant.

No. No s’ha de baixar la guàrdia. Les entitats bancàries segueixen sofisticant els seus productes financers i, en molts casos, comercialitzant-los de manera irregular, amb males pràctiques que tenen a veure sempre amb el mateix: ocultar informació i riscos perquè la gent els confiï els seus estalvis.

La nostra experiència és que el banc no retorna els diners amistosament, ni renuncia a l’import íntegre de les quotes mensuals voluntàriament. Per aquesta raó, recomanem els serveis d’un Advocat especialitzat, la qual cosa ens garantirà l’objectiu interessat.

Per altra banda, en moltes ocasions el fet d’intentar aconseguir directament una solució amb el banc, sense el suport d’un Advocat, ha fet que l’obtenció del resultat es demori en el temps.