Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

FAQS

Preguntes freqüents

És un producte financer venut per una entitat bancària a un particular o empresa sense transmetre tota la informació sobre el risc que comporta. Quan el banc no compleix amb aquesta obligació legal d’informar o, fins i tot, oculta informació parlem d’abús bancari.

Sí, si es produeix la denominada asimetria contractual. És a dir: que el banc m’ha col·locat un producte amagant informació i amb terminologia enganyosa. O si demostro que no tinc prou coneixements financers per comprendre la seva complexitat.

N’hi ha moltes. Però en els últims anys destaquen els swaps (permutes financeres venudes com una assegurança); la hipoteca multidivisa (que vincula el préstec a les oscil·lacions de monedes estrangeres amb l’argument que són estables, però que han fet perdre molts diners); els valors Santander (productes tòxics venuts com a grans oportunitats); o les accions del Banc Popular (comercialitzades amagant la imminent fallida de l’entitat).

Consultar un advocat, quan més especialitzat millor. Tenim massa reserves de fer-ho davant de decisions transcendents pel cost que pot representar, però és l’única manera de recuperar allò que és nostre.

Experiència i especialització. És un àmbit del dret molt específic en el que cal enfocar cada cas dins el marc adequat.

Rotundament no. En el cas dels bancs perquè ells són els culpables de l’abús i només voldran amagar la seva responsabilitat i defensar els seus interessos, que són contraris als nostres. I l’Administració no actua d’ofici en aquests assumptes.

Moltes, més del 80%. Estem en un escenari en què hi ha hagut una progressiva conscienciació dels jutges davant d’aquests delictes. I les sentències que s’estan produint, tant a primera instància com als nivells més alts (Tribunal Suprem, Tribunal de Justícia de la Unió Europea) assenten jurisprudència i fan que cada cop hi hagi més possibilitats de guanyar. Definitivament, ara és un bon moment. Fa uns anys, els bancs semblaven invencibles, ara això ha canviat.

Ho són. I els advocats sabem ser flexibles per adaptar-nos a cada situació i que el cost d’un procediment no sigui un impediment per tirar-lo endavant.

No. No s’ha de baixar la guàrdia. Les entitats bancàries segueixen sofisticant els seus productes financers i, en molts casos, comercialitzant-los de manera irregular, amb males pràctiques que tenen a veure sempre amb el mateix: ocultar informació i riscos perquè la gent els confiï els seus estalvis.