CATESP

Inici

Aquesta firma és el resultat d’un projecte personal basat en la vocació de conèixer, d’interpretar i de fer efectiu el Dret, en la seva concepció més àmplia. No obstant això, la fita més gran assolida per la persona que va crear el despatx ha estat la de transmetre aquesta vocació i aquesta passió pel Dret i pel plaer de fer un treball amb rigor i seriositat a l’excel·lent equip de persones que integren el despatx i que totes i cadascuna d’elles son peces essencials de l’engranatge que cada dia es posa en marxa per a ajudar tots aquelles persones i empreses que han dipositat la seva confiança en nosaltres.

El nostre bufet neix l’agost de 1998 i s’ubicava inicialment al número 52 del carrer Unió de Tarragona i ulteriorment a partir del 31 de maig de 2005 es trasllada la seva seu a la Plaça Prim de la mateixa ciutat altrament coneguda com de la Mitja Lluna.

Advocats Reverter Tarragona    

Als seus inicis ja es va adreçar al Dret Mercantil i assessorament en temes societaris a empreses de la demarcació de Tarragona. Però com és el cas que a les nostres contrades la figura de l’Advocat és principalment la d’una persona en la qual el ciutadà diposita la seva confiança, la nostra tasca, sense perdre la seva primera empenta, s’ha anat estenent a d’altres sectors jurídics.

I així hem anant estenent el nostre coneixement i experiència al Dret Penal Econòmic, referit als anomenats delictes societaris i als delictes contra la Hisenda Pública. D’altra banda, els diversos objectes social de les empreses que hem assessorat i que són els nostres clientes ens han portat a conèixer el Dret urbanístic, la qual cosa agraïm perquè ha motivat el nostre esforç en l’estudi i el coneixement del dret urbanístics a Catalunya.

Dins d’aquestes àrees del dret en els quals hem aprofundit conseqüència de les problemàtiques en què s’han vist immerses els nostres clients volem destacar la del Dret Civil de Catalunya.

No puc ni vull dissociar d’aquesta estima pel nostre dret propi d’un profund sentiment de catalanitat que té qui signa aquestes línees però que alhora és perfectament compatible amb la rigorositat i la seriositat de la nostra tasca jurídica.

Vull concloure aquesta presentació o breu síntesi de qui som reiterant que en aquest anys hem volgut mantenir sempre aquesta línia de seriositat i de rigor abans indicada, però també, com humans que som, no sempre podem encertar en tots els nostres plantejaments, però sí que podem garantir que lluitem pel nostre client i alhora reivindiquem la figura de l’Advocat, no només com la persona que pot guanyar un plet, sinó també com la persona que aconsella i així intentar evitar situacions litigioses. En aquest últim sentit, ressaltar el factor de la confiança, del valor de la persona i fins i tot de creure que no sempre la raó és un bloc monolític o un dogma, d’aquí la importància de saber escoltar i comprendre totes les parts que estan en litigi, per a poder millor aconsellar i defensar els interessos d’aquells que dipositin la confiança en nosaltres.

 

Acceso