Dret Mercantil

Especialitzats en Dret Mercantil, disposem de profesionals altament qualificats en Dret Bancari: declaracions de nul·litat, prestecs hipotecaris, etc. Dret Concursal: concursos de creditors, intervencio profesional, etc. Dret Societari: defensa de societats mercantils, acords socials, etc. i Dret Canviari: executivitat, pagaré, xecs, etc.

Dret Civil

Procediments judicials, accions per al reconeixement o negació de servituds, acció de divisió de cosa comuna i dissolució de comunitats de béns amb incidència amb el tràfic jurídic, procediments vinculats als vicis de la construcció, procediments relatius a la propietat horitzontal.

Llegir més

Dret Succesions

Accions de divisió d’herència, accions de reclamació i defensa de l’herència jacent, accions de reclamació de llegats i de la quarta falcídia, accions de reclamació de la quarta vidual i de la quarta trebel·liànica, accions de reclamació de llegítima i del seu complement, protecció dels drets hereditaris.

Llegir més

Dret Penal

Ens dediquem exclusivament al dret penal econòmic, els nostres advocats son especialistes i tenen una dilatada experiencia en delictes societaris i experts en els delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

Llegir més

Contactar amb 
Reverter Advocats

Demani cita sense compromís

La nostra oficina esta oberta per ajudar-lo amb els seus problemes.

Joan Andreu Reverter

Joan Andreu Reverter

Aquesta firma és el resultat d’un projecte personal basat en la vocació de conèixer, d’interpretar i de fer efectiu el Dret, en la seva concepció més àmplia. No obstant això, la fita més gran assolida per la persona que va crear el despatx ha estat la de transmetre aquesta vocació i aquesta passió pel Dret i pel plaer de fer un treball amb rigor i seriositat a l’excel·lent equip de persones que integren el despatx i que totes i cadascuna d’elles son peces essencials de l’engranatge que cada dia es posa en marxa per a ajudar tots aquelles persones i empreses que han dipositat la seva confiança en nosaltres.

Frases cèlebres

El abogado no debe brillar solo por su acopio de conocimientos, sino por la rectitud de su conducta.
Luis Garrido Díaz

Reverter Advocats a la premsa